รายงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด หน่วยงาน (แห่ง) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 %
จำนวนข้าราชการที่เกษียณ จำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวนข้าราชการที่เกษียณ จำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่
38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม 38ค.(2) ขรก.ครู รวม เกษียณ บรรจุใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. 226 251 19,284 19,535 0 0 0 270 20,310 20,580 35 4,190 4,225 5.35 0.00
สพป. 183 224 14,385 14,609 0 0 0 245 15,060 15,305 25 3,070 3,095 4.76 0.00
สพม. 42 27 4,850 4,877 0 0 0 25 5,184 5,209 10 1,120 1,130 6.81 0.00
สศศ. 1 0 49 49 0 0 0 0 66 66 0 0 0 34.69 0.00
สอศ. 1 3 690 693 0 0 0 1 744 745 0 0 0 7.50 0.00
สถาบันการอาชีวศึกษา 1 3 690 693 0 0 0 1 744 745 0 0 0 7.50 0.00
รายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562